Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Pracowali bez zezwoleń i umów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali bez zezwoleń i umów

tg
18.06.2019

67 cudzoziemców pracowało nielegalnie na Pomorzu – stwierdzili funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy 14 czerwca zakończyli łącznie siedem kontroli legalności pracy cudzoziemców, powierzania im jej oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

W wyniku kontroli zweryfikowano zatrudnienie 274 cudzoziemców – głównie obywateli Ukrainy. Strażnicy graniczni stwierdzili nielegalne powierzenie wykonywania pracy 76 obywatelom Ukrainy oraz ujawnili fakt nielegalnej pracy przez 67 cudzoziemców. Dodatkowo trzech pracodawców naruszyło ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie dopełniło obowiązku pisemnego poinformowania właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

Kontrole przeprowadzili funkcjonariusze z Placówek SG w Elblągu, Gdyni, Ustce, Kołobrzegu oraz Szczecinie, a dotyczyły firm branży budowlanej, gastronomicznej oraz rolnictwa, transportu i produkcji.

Naruszenia prawa polegały na powierzeniu pracy cudzoziemcom bez zezwoleń i umów oraz mają związek z nielegalnym pobytem na terytorium RP. Wobec winnych zostaną skierowane do sądu wnioski o ukaranie. Za powierzanie pracy cudzoziemcom niezgodnie z obowiązującymi przepisami grozi kara do 30 tysięcy złotych grzywny.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry