Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Kolejne nakazy opuszczenia Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejne nakazy opuszczenia Polski

z
12.07.2019

25 obcokrajowców przebywało bądź pracowało w Polsce nielegalnie - wynika z ustaleń funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy przeprowadzili w ostatnich dniach kolejne kontrole legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

W 16 przypadkach powodem wydania decyzji zobowiązujących do powrotu był fakt, że cudzoziemcy nie opuścili Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu. Inne postępowania dotyczyły braku dokumentów uprawniających do wjazdu bądź przebywania w Polsce, przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom i nielegalnej pracy. Wśród zweryfikowanych osób byli obywatele Ukrainy, Gruzji, Mołdawii i Pakistanu. Kontrole przeprowadzili funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Gdańsku, Świnoujściu, Gdyni, Kołobrzegu, Szczecinie, Elblągu i Ustce.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry