Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Cudzoziemcy zatrudniani „na czarno” przez agencję pracy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Cudzoziemcy zatrudniani „na czarno” przez agencję pracy

z
22.07.2019

Agencja pracy w Gdańsku nielegalnie powierzyła pracę 80 cudzoziemcom - wykazała to zakończona 19 lipca kontrola przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Gdańsku.

W ramach kontroli przeanalizowano dokumentację związaną z powierzeniem pracy 129 cudzoziemcom, w większości obywatelom Ukrainy. Kontrolowany podmiot zatrudniał cudzoziemców nisko wykwalifikowanych do czynności pomocniczych – ogólnobudowlanych wykonywanych na terenie firm współpracujących w formie podwykonawstwa. Analiza dokumentów wykazała, że 80 cudzoziemców wykonywało w Polsce pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Głównym naruszeniem był brak wymaganego zezwolenia. Dodatkowo pracodawca nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy w wymaganym terminie przez 215 cudzoziemców. Dalsze czynności wyjaśniające oraz administracyjne zostaną podjęte po odniesieniu się przedsiębiorcy do stwierdzeń zawartych w protokole z kontroli.

Od początku roku funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej zakończyli w sumie 329 kontroli legalności zatrudnienia, z czego 315 zakończonych zostało protokołem wykazującym  nieprawidłowości.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry