Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej MOSG i Muzeum Stutthof w Sztutowie będą współpracować - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

MOSG i Muzeum Stutthof w Sztutowie będą współpracować

tg
10.09.2019

Porozumienie o współpracy pomiędzy Morskim Oddziałem Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza a Muzeum Stutthof w Sztutowie - Niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zagłady (1939-1945) podpisali 9 września w Sztutowie Komendant MOSG kmdr SG Andrzej Prokopski i Dyrektor Muzeum Piotr Tarnowski.

Dokument reguluje zasady współpracy pomiędzy obiema instytucjami, głównie w zakresie realizowanych przez Muzeum przedsięwzięć o charakterze historycznym, muzealnym i patriotycznym. Ich celem jest upamiętnienie i dokumentowanie historii związanej z funkcjonowaniem byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof i jego podobozów, m.in. Obozu dla Jeńców Cywilnych w Nowym Porcie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zbrodni ludobójstwa oraz jej skutków. Jednym z punktów porozumienia jest również upowszechnianie wiedzy historycznej wśród funkcjonariuszy i pracowników MOSG.

  • Fot. Wiesław Leszczyński
    Fot. Wiesław Leszczyński
  • Fot. Wiesław Leszczyński
    Fot. Wiesław Leszczyński
do góry