Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża w Placówce SG w Szczecinie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża w Placówce SG w Szczecinie

tg
29.11.2019

W ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie odbyła się uroczystość uhonorowania wyróżniających się funkcjonariuszy i pracowników – członków Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Granica” działającego przy Straży Granicznej w Szczecinie.

Uroczystość zorganizowano w 100-lecie utworzenie Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas spotkania Odznaką Honorową PCK IV stopnia wyróżniony został st. chor. szt. SG Michał Mucha, natomiast medalami pamiątkowymi „100 lecia PCK” uhonorowano 11 funkcjonariuszy i pracowników Placówki SG oraz Archiwum SG w Szczecinie. Odznaczenia i medale wręczył Grzegorz Szymański, wiceprezes Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego PCK w Szczecinie w asyście Anny Lipińskiej, wicedyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Wręczono także dyplomy Komendanta Głównego SG gen. dyw. Tomasza Pragi, nadawane wyróżniającym się honorowym krwiodawców SG. W akademii uczestniczyli funkcjonariusze Policji, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej, którzy w 2019 roku wraz z funkcjonariuszami Placówki SG uczestniczyli we wspólnych akcjach honorowego dawstwa krwi pt. „Na straży życia” i „Nasza krew – Nasza Ojczyzna” organizowanych w pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Zdrowia, Ministra Sprawiedliwości i Komendanta Głównego SG.

 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG
  Fot. MOSG
do góry