Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej 20 cudzoziemców z decyzjami powrotowymi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

20 cudzoziemców z decyzjami powrotowymi

tg
10.01.2020

W ostatnim tygodniu funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej wystawili 20 cudzoziemcom decyzje o zobowiązaniu do powrotu. Głównymi przyczynami naruszeń prawa były przeterminowane pobyty.

Polskę musi opuścić 15 obywateli Ukrainy, 4 Gruzji i Mołdawianin. Strażnicy graniczni ustalili, że 15 osób przeterminowało pobyt w Polsce, 2 nielegalnie pracowały, kolejne 2 dopuściły się przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Ponadto wśród nich znalazł się obywatel Ukrainy, który nie posiadał dostatecznych środków pieniężnych niezbędnych do pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem na terytorium Polski.

Wszystkim cudzoziemcom wystawiono decyzje zobowiązujące do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Postępowania przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej z Gdańska, Elbląga, Ustki, Szczecina i Świnoujścia.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry