Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Nie stań się ofiarą handlu ludźmi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nie stań się ofiarą handlu ludźmi

z
16.10.2020

18 października przypada XIV Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Tego dnia organy ścigania, Straż Graniczna, Policja, ale także instytucje państwowe, organizacje rządowe, jak i pozarządowe szczególnie starają się uświadamiać, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, by nie zostać ofiarą tego przestępstwa.

Handel ludźmi jest przestępstwem globalnym. Polega na wykorzystaniu człowieka, które w bezwzględności stosowania godzi w godność i wolność człowieka, naruszając przez to jego podstawowe prawa. Za handel ludźmi uznawane są czynności sprawcze wskazane w art. 115 § 22 Kodeksu karnego, t.j.: werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie i przyjmowanie osoby. Szacuje się, że na świecie może być nawet 40 milionów ofiar tego przestępstwa. Do najbardziej znanych współcześnie form wykorzystania ofiar zalicza się wykorzystanie w pracy lub usługach o charakterze przymusowym (praca przymusowa), prostytucji (tzw. seksbiznes), żebractwie, a także wykorzystanie do wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych, handlu organami czy zmuszanie do zawierania fikcyjnych małżeństw.

Najintensywniej rozwijającą się obecnie formą wykorzystania osób w ramach przestępstwa handlu ludźmi jest praca przymusowa, związana bardzo często z wakacyjnymi zagranicznymi wyjazdami w celu poszukiwania lub podjęcia pracy. Warto podkreślić, że przy bardzo dynamicznym rozwoju nowych technologii miejscem werbowania osób do wyjazdu za granicę coraz częściej staje się internet.

Również Polska, i to już od lat dziewięćdziesiątych, jest krajem, w którym obserwuje się zjawisko handlu ludźmi. Jedną z form odpowiedzi na to zagrożenie było powstanie przy Wojewodzie Pomorskim Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, który skupia przedstawicieli organów ścigania, służb, w tym Morskiego Oddziału Straży Granicznej, instytucji rządowych, samorządowych oraz środowisk pomocowych. W ramach systemu pomocy społecznej zespół prowadzi działania w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom tego procederu. Jest też platformą wymiany informacji dotyczących przeciwdziałania handlowi ludźmi na terenie województwa pomorskiego.

Osoby, które czują się wykorzystane i mogły paść ofiarą handlarzy ludźmi mogą zgłosić się do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, Policji, prokuratury lub Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi działającego przy Wydziale Polityki Społecznej PUW w Gdańsku. Wsparcie dla ofiar handlu ludźmi oferuje również m.in. Fundacja La Strada.

Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej zidentyfikowali blisko 100 osób, Polaków i cudzoziemców, jako potencjalne pokrzywdzone ofiary handlu ludźmi.

do góry