Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Morski Oddział Straży Granicznej wciąż rekrutuje - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Morski Oddział Straży Granicznej wciąż rekrutuje

z
02.07.2021

Wakacje i więcej wolnego czasu to dla młodych ludzi dobra okazja, by rozważyć podjęcie wyzwania, jakim jest służba w Straży Granicznej. Tym bardziej, że Morski Oddział Straży Granicznej cały czas prowadzi rekrutację, a zainteresowanym pomagają w tym specjalnie powołani koordynatorzy.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów wymaganych w procesie naboru zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”. O naborze można również porozmawiać telefonicznie, dzwoniąc pod nr 58/524 24 24 lub 58/524 21 15. Wszyscy chętni mogą składać dokumenty w najbliższych miejscu zamieszkania jednostkach MOSG. Dla usprawnienia rekrutacji, w Morskim Oddziale Straży Granicznej powołano koordynatorów do spraw naboru do służby. Kandydaci z województwa zachodniopomorskiego mogą kontaktować się pod numerem tel. 721-961-599, z pozostałych województw pod numerem 797-337-256. Limit przyjęć w tym roku wynosi do 60 osób.

Przypominamy, że służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat do służby wysyłany jest również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf.

W drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Po ich pozytywnym zaliczeniu rekruci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby.

Działania związane z naborem do służby prowadzone są w ścisłym rygorze sanitarnym, który obowiązuje na każdym etapie postępowania.
 

 

 • Fot. MOSG Funkcjonariusze SG w trakcie patrolu pieszego idą kładką - mostem nad wodą.
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG Pirotechnik SG obsługuje pulpit sterowniczy robota pirotechnicznego.
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG Jednostka pływająca SG-068 w trakcie patrolu.
  Fot. MOSG
 • Fot. A. Kubiak Funkcjonariusze SG w trakcie patrolu pieszego w lesie. Za ich plecami samochód SG.
  Fot. A. Kubiak
 • Fot. MOSG Funkcjonariusze SG kontrolują samochód.
  Fot. MOSG
 • Fot. MOSG Poduszkowiec Sg na Zalewie Wiślanym, w tle widoczne Wzgórze Katedralne we Fromborku.
  Fot. MOSG
do góry