Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Zawróceni z Bałtyku, interwencje załóg jednostek patrolowych Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zawróceni z Bałtyku, interwencje załóg jednostek patrolowych Straży Granicznej

tg
15.05.2023

Łódź rybacka i motorowa zostały zawrócone do portów po tym, jak jednostki pływające z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej zlokalizowały ich obecność na Bałtyku w strefach zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa. W trakcie patrolu Straż Graniczna skontrolowała kuter rybacki, także zawracając go do portu. 

Załoga patrolowca SG-215 stwierdziła naruszenie strefy zamkniętej przez jednostkę motorową z dziewięcioma osobami na pokładzie. Kierownikowi jednostki nakazano zawrócić do portu w Gdańsku Górkach Zachodnich, gdzie strażnicy graniczni poddali ją kontroli. Kapitana ukarano trzystuzłotowym mandatem. Niezależnie od mandatu, za naruszenie strefy zamkniętej, komendant dywizjonu skieruje do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego. 

W trybie alarmowym z portu w Ustce wypłynęła natomiast jednostka SG-111. W strefę zamkniętą wpłynęła polska łódź rybacka, która nie odpowiadała na wywołania radiowe. Patrolowiec Straży Granicznej polecił jednostce natychmiast opuścić strefę i zawrócić do portu w Darłowie, gdzie na kapitana funkcjonariusze nałożyli pięciusetzłotowy mandat. 

Grupa kontrolna z SG-111 przeprowadziła również kontrolę kutra rybackiego z Władysławowa. U kierownika jednostki stwierdziła brak dokumentów uprawniających do kierowania jednostką zgodnie z kartą bezpieczeństwa, wymaganego świadectwa starszego rybaka. Ponadto strażnicy graniczni stwierdzili brak innych wymaganych uprawnień. Dowódca SG-111 skierował kuter do portu Władysławowo celem uzupełnienia braków. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami komendant dywizjonu skieruje wniosek do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o wszczęcie postępowania administracyjnego. 
 

  • Jednostka pływająca SG-111. Fot. J. Hubert Jednostka pływająca SG-111. Fot. J. Hubert
    Jednostka pływająca SG-111. Fot. J. Hubert
do góry