Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej. - Zamówienia rozstrzygnięte -

Nawigacja

Zamówienia rozstrzygnięte

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dawid Link
11.04.2023

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 6/ZP/2023 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg/public/postepowanie?postepowanie=44245137. Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry