Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Zakup i dostawa dwóch poduszkowców do działań patrolowo - interwencyjnych - Zamówienia rozstrzygnięte -

Nawigacja

Zamówienia rozstrzygnięte

Zakup i dostawa dwóch poduszkowców do działań patrolowo - interwencyjnych

Urszula Hajdas
12.04.2023

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 5/ZP/2023 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg/public/postepowanie?postepowanie=44356052. Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry