Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Dostawa żeglugowego oleju napędowego kategorii ISO-F-DMA dla jednostek pływających eksploatowanych w Morskim Oddziale Straży Granicznej - Zamówienia rozstrzygnięte -

Nawigacja

Zamówienia rozstrzygnięte

Dostawa żeglugowego oleju napędowego kategorii ISO-F-DMA dla jednostek pływających eksploatowanych w Morskim Oddziale Straży Granicznej

Jakub Jędrzejak
05.05.2023

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 8/ZP/2023 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg/public/postepowanie?postepowanie=45628174. Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry