Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 6 w m. Świnoujście” - Zamówienia rozstrzygnięte -

Nawigacja

Zamówienia rozstrzygnięte

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 6 w m. Świnoujście”

Malec Dominika
20.04.2023

Zamawiający informuje, że postępowanie nr 7/ZP/2023 prowadzone jest na platformie elektronicznej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg/public/postepowanie?postepowanie=45267710. Poniżej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania.

do góry