Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Nieprawidłowości w zatrudnianiu cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nieprawidłowości w zatrudnianiu cudzoziemców

z
07.02.2018

Dwie kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców, zweryfikowanych blisko 60 osób i stwierdzonych 37 przypadków powierzenia nielegalnej pracy – to efekt działań przeprowadzonych w dwóch pomorskich firmach przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Gdańska i Władysławowa.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdańsku 6 lutego zakończyli w firmie budowlanej kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez nich działalności gospodarczej i powierzenia wykonywania im pracy. Szczegółowo sprawdzili dokumentację związaną z powierzeniem pracy 29 cudzoziemcom, w większości obywatelom Ukrainy i Mołdawii. Analiza wykazała, że 23 osoby pracowały nielegalnie. Głównym naruszeniem przepisów było wykonywanie pracy bez wymaganego zezwolenia, w jednym przypadku praca była świadczona na warunkach niezgodnych z zezwoleniem. Wobec dwojga pracodawców zostaną skierowane do sądu wnioski o ukaranie. Grozi im grzywna do 30 tys. zł. Cudzoziemcom będą wydane decyzje administracyjne zobowiązujące do powrotu.

Z kolei funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Władysławowie skontrolowali  agencję zatrudnienia, która kierowała cudzoziemców do pracy w jednej z trójmiejskich stoczni. Obywatele Ukrainy i Białorusi pracowali tam jako piaskarze, malarze i szlifierze. Przeanalizowano dokumentację dotyczącą 30 osób. Okazało się, że pracodawca, obywatel Rosji, nielegalnie powierzył pracę 14 cudzoziemcom. Nie mieli oni zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy i umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Również w tym wypadku do sądu trafi wniosek o ukaranie pracodawcy za powierzenie cudzoziemcom nielegalnego wykonywania pracy.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry