Straż Graniczna Morski Oddział Straży Granicznej Kontrole legalności pobytu i zobowiązania do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrole legalności pobytu i zobowiązania do powrotu

z
09.02.2018

Siedmiu obywateli Ukrainy oraz cudzoziemcy z Białorusi i Mołdawii otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu po kontrolach legalności pobytu przeprowadzonych w Gdańsku i Szczecinie przez funkcjonariuszy z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wśród skontrolowanych cudzoziemców trzech nie opuściło terytorium Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu, czterech nie realizowało celu zgodnego z wydaną wizą. Z kolei Białorusin nie miał wizy uprawniającej go do pobytu w Polsce, natomiast dane jednego z obywateli Ukrainy figurowały w wykazie osób niepożądanych. Wszyscy otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu z zakazem ponownego wjazdu do Polski na okres od pół roku do trzech lat.

  • Fot. MOSG
    Fot. MOSG
do góry